Orlovák, z.s., informuje:

Kontrola kotlů je povinná.

Předchozí články se přesouvají do "Archivu".

18. 11. 2016, 11:00 hod.

Kontrola kotlů je povinná do konce prosince, jinak hrozí pokuta.


Lidé, kteří mají jako zdroj tepla kotel na pevná paliva, mají už jen několik týdnů na to, aby si nechali udělat jeho kontrolu. Povinnou revizi těchto kotlů zavedla v září 2012 novela zákona o ochraně ovzduší a do konce letošního roku jí podle ministerstva životního prostředí musí projít celkem zhruba 500 tisíc topenišť.

Kontroly se vztahují na topná zařízení na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, majitel je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 /podle ust. § 17 odst. 1 písm. h) a ust. § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů/. Revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na radiátory a s tepelným příkonem od deseti kilowattů výše a to v domech určených k trvalému bydlení i rekreaci.

Seznam revizorů, kteří mohou tyto kontroly provádět, lze nalézt na stránkách Asociace podniků topenářské techniky. Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat, ale třeba také to, co a jak se v kotli spaluje.Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, cena není stanovena zákonem, podle informací ministerstva se pohybuje mezi 600 až 1500 korun. Po revizi technik vystaví doklad o kontrole, kterým se pak lidé mohou prokázat při případné výzvě z úřadu.

Cílem povinných revizí je podle ministerstva přispět ke snížení množství vypouštěných škodlivých emisí a tím i zdravotních rizik. Potvrzení o revizi si bude moci od Nového roku vyžádat úřad města nebo obce, v případě nedodržení povinnosti hrozí pokuta až 20 tisíc korun.

Nejpozději po dvou letech je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.

Nezapomeňte ani na revizi komínu!

Co si můžete zkontrolovat sami:

  • Je kouřovod řádně upevněn?
  • Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
  • Fungují uzávěry komínových dvířek?
  • Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
  • Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
  • Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
  • Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?
  • Necítím plyn? I sebemenšímu úniku plynu je třeba věnovat pozornost!
  • Má plamínek plynového přístroje modrou barvu? Plamínek plynového kotle i topení by ji měl mít. Je-li žlutý, pozvěte odborníka.