Orlovák, z.s., informuje:

Kotlíková dotace 2015-2020

Předchozí články se přesouvají do "Archivu".

28. 09. 2016, 11:00 hod.

Dostane se na všechny žadatele o kotlíkovou dotaci?


Pouze 71 milionů korun z krajského rozpočtu uvolní Moravskoslezský kraj, aby si nové ekologické kotle mohli pořídit také i ti lidé, na které se v první vlně kotlíkových dotací nedostalo. Zhruba půl miliardy korun, které byly pro Moravskoslezský kraj vyčleněny a to na výměnu starých kotlů v první výzvě Ministerstva životního prostředí /MŽP/ v rámci evropských kotlíkových dotací, žadatelé vyčerpali během několika dnů.

Zájem však o dotace na nové kotle neopadl ani poté. Kraj byl proto donucen zapojit se a hledat možnosti, jak na ekologické kotle finanční sumu navýšit například z rezerv a uspokojit tak minimálně i aktuální zájemce o novější kotel.

Státní fond životního prostředí /SFŽP/ a ani Ministerstvo životního prostředí /MŽP/ žádost Moravskoslezského kraje o navýšení finančních prostředků na výměnu kotlů zatím nevyslyšely. Ty z "pochopitelných" důvodů odmítly dát i jakékoliv jiné záruky, že peníze do regionu Moravskoslezského kraje prostě na výměny kotlů přijdou. Krajští radní si před krajskými volbami nemohli udělat ostudu. Proto z donucení a za veřejného tlaku, pro splnění jejich veřejných slibů rozhodli, že kraj těm "kotlíkovým" žadatelům, na které se pro neschopnost kraje vyjednat více finančních prostředků v jednáních s MŽP ČR a SFŽP nedostalo, musí peníze doslova "věnovat" formou individuální dotace a to přímo z krajského rozpočtu.Kraj zatím nevyužil vytvořenou rezervu jinak, než ve prospěch smysluplného projektu MŽP ČR a SFŽP. Ovšem asi to nebude trvat dlouho. Pod vedením hejtmana, se dle našeho názoru, současný Moravskoslezský kraj bude opět snažit přednostně raději "nakrmit" známého finančníka Bakalu. Měl by to podle současného vedení kraje být takzvaný "výkup ve veřejném zájmu". Jedná se o vytěžené a zdevastované pozemky po řádění pana Bakaly, jeho finančních skupin, a to v plánované průmyslové zóně Nad Barborou.

Odkup zdevastovaného území pod záminkou veřejných zájmů je takřka na obzoru. Ano, pozemky, které již jednou finančník Bakala vlastně od "státu" takzvaně dostal za hubičku, chce Moravskoslezský kraj

se všemi nevyřešenými problémy a vadami, vědomě nakoupit,


aby snad finančníka Bakalu mohl pomoci zachránit před zdejší nezaměstnaností a životním prostředím. Nebo rovnou vlastně vysvobodit od všech povinností, které zdevastovanému území známí finančník doslova dluží. A že to nebudou zrovna malé peníze?! To je současnému vedení Moravskoslezského kraje zatím naprosto lhostejné. Budoucnost karvinské průmyslové zóny Nad Barborou je před veřejností prozatím zašifrována a to především ve výsledku nadcházejících krajských voleb.