spolek Orlovák informuje:

26. 08. 2014, 13:00 hod.

Předchozí články se přesouvají do "Archivu".

Spuštěná kotlíková dotace.

Za účelem snížení znečištění ovzduší byla znovu vyhlášena dotace na výměnu lokálních topenišť. Podáním žádosti o tuto dotaci si mohou mnozí výměnu svého kotle na tuhá paliva provést levněji.

Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu k podání žádosti o dotaci. Tato dotace se vztahuje na výměnu starých kotlů na tuhá paliva o výkonu maximálně 50 kW. Zájemci o tuto dotaci musí podat svou žádost osobně nebo, poštou na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Žádosti zaslané poštou musejí být v zalepené obálce a označené názvem „Kotlíková dotace“ nebo „Společný program na podporu výměny kotlů“. Na obálce musí být také uvedené jméno a adresa žadatele, text „Neotevírat – žádost o dotaci“ a označení dotovaného kotle. Žádosti podané jiným způsobem nebo řádně neoznačené mohou být z posuzování vyřazeny. Tato výzva je platná od 1. srpna až do 31. prosince 2014, nebo vyčerpání finančních prostředků. Na dotaci bylo vyhrazeno 60 000 000 korun. O případném vyčerpání této sumy bude informovat MSK na svých webových stránkách. O dotaci mohou zažádat ti, kteří si vymění svůj stávající, ručně plněný kotel na tuhá paliva za nový nízkoemisní kotel na tuhá paliva s automatickým dávkováním, nebo na plynná paliva.

Nové kotle na tuhá paliva nesmí umožňovat ruční přikládání. Před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace musí být doložena i fotodokumentace o znehodnocení starého kotle a doklad o jeho likvidaci. Žadatel musí tedy počítat s tím, že starý kotel nemůže nikomu prodat, nebo dál jinak využívat. Tato dotace se rovněž vztahuje pouze na objekty zapsané v katastru nemovitostí jako rodinné domy, nebo objekty kbydlení. Samotná výše dotace je 15 000 – 20 000 Kč na plynový kotel a 40 000 – 60 000 Kč na kotel na tuhá paliva. Podrobnosti naleznete na http: //verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/ a následně vyberete v menu Krajský úřad/Úřední deska/Dotace/Vyhlášené dotační programy. Na těchto stránkách si lze ověřit, zda vámi vybraný kotel splňuje podmínky pro dotaci. Seznam kotlů se stále aktualizuje.


 

 


V části - Fórum - můžeš reagovat u všech TÉMAT a také možnost reagovat na názory ostatních.


Seznam                                                            Google