Orlovák, z.s., informuje:

Předchozí články se přesouvají do "Archivu".

7. 1. 2017, 17:00 hod.


Orlovák pomáhá s výsadbou alejí

Díky sbírce a práci Arniky, místních lidí i dobrovolníků z blízka i daleka bylo vysazeno stromořadí, které by ovšem nemohlo vzniknout především bez podpory dalších 257 dárců, kteří přispěli do třetího ročníku sbírky "Lopatka pro alej". Čtyřicet lip, které nyní lemují cestu od Malých Hoštic k soutoku řek Opava a Moravice, jsou výsledkem také podpory spolku Orlovák.

Aleje jsou cennou součástí krajiny. Plní nejen funkci estetickou, ale i mnoho dalších důležitých ekologických funkcí. Jsou významným biotopem, kulturní a mnohdy i historickou památkou. Ve volné krajině fungují jako větrolamy, brání také půdní erozi zejména u přilehlých polí a luk. Jsou důležitým biokoridorem pro izolované přírodní lokality. Podstatná je samozřejmě i produkce kyslíku a eliminace hluku a prachu v ovzduší. Typickou součástí české krajiny jsou silniční stromořadí tradičně vysazované podél cest a komunikací. Zvyšují bezpečnost silnic díky zpomalovací funkci a zlepšení orientace při špatné viditelnosti. Pohlcují prach a škodliviny především ze silniční dopravy. Zastiňují vozovku před letním žárem a v zimě ji chrání před sněhem.

Aleje mají svůj význam nejen v otevřené krajině, ale také ve městech. Jsou mnohdy jejich urbanistickou páteří. Kultivují a zvýrazňují komunikace a okolní zástavbu. Poskytují stín a potěšení z pěší chůze. Je dobré, když je alej složena z více pater, aby zápoj byl hustší a lépe sloužil proti větrné erozi i jako biokoridor.

Svým případným darem můžete podpořit v letošním roce vysazení další nové aleje a kampaň Zachraňme stromy.