Orlovák, z.s., informuje:

01. 11. 2015, 08:00 hod.

Předchozí články se přesouvají do "Archivu".

 

Petice

Co vytřídíš, neplatíš!“

 

Za vyšší recyklaci a spravedlivé poplatky za odpad.

Poslancům Parlamentu České republiky,

Vládě České republiky,

Krajským zastupitelstvům,

Městským a obecním zastupitelstvům

Obyvatelé, firmy a obce v ČR produkují výrazně víc směsného odpadu oproti státům, které se této oblasti více věnují. Cestu z této situace vidíme v zavedení spravedlivých poplatků za odpady a větší motivaci obyvatel. Nový systém musí zajistit, aby ten, kdo více třídí, platil méně. Za důležité považujeme podpořit šetrné využití bioodpadu, například domácí a komunitní kompostování. Kvůli současnému nevhodnému nakládání s odpady rostou paušální poplatky za popelnice.

 

Žádáme proto:

  • aby byl zaveden systém spravedlivých plateb za odpady – čím více vytřídíme pro recyklaci, tím méně budeme platit za likvidaci;
  • aby hlavní cíle plánů nakládání s odpady směřovaly ke zvýšení recyklace (minimálně 50 % recyklace všech odpadů z domácností a živností).

 

Podrobnosti najdete i v článku "Jaké úspory mohou přinést spravedlivé poplatky za odpad?"

 

Petiční výbor:

Eva Vejmělková, Horní Suchá

Matěj Man (Arnika), Chotěboř

RNDr. Jindřich Petrlík (předseda sdružení Arnika), Praha 8

Jan Nezhyba (vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj! Arnika), Havířov

Ing. Lukáš Černohorský (koalice PRO 3R), Ostrava

MgA. Jan Symon – (starosta obce Ostopovice), Ostopovice

 

ZDE: Podepsání petice

ZDE: Petice ke stažení

 

Zdroj: ARNIKA


 

 


V části - Fórum - můžeš případně reagovat u všech TÉMAT a také možnost reagovat na názory ostatních.


Seznam                                                            Google